• 8 January, 2024

Hanoi Sennen Yosakoi 2022

Official Teaser 1

Sản xuất: Đội Hanoi Sennen Yosakoi

Đạo diễn: Hoàng Hải Nhi (Monn)

Quay phim: Phí Đức Long

Dựng phim: Hoàng Hải Nhi (Monn)

Chỉnh nhạc: Nhung Lê


Official Teaser 2

[ Tức Mục ]

Sản xuất: Đội Hanoi Sennen Yosakoi

Đạo diễn: Hoàng Hải Nhi (Monn)

Quay phim: Phí Đức Long

Dựng phim: Hoàng Hải Nhi (Monn)

Chỉnh nhạc: Nhung Lê

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.