• 14 January, 2024
Sự kiện đã tham gia Tin tức Tin tức HSY Yosakoi Việt Nam

Hanoi Sennen Yosakoi trình diễn tại Lễ hội Kanagawa 2023

Tin tức Tin tức HSY Yosakoi Việt Nam

Hanoi Sennen Yosakoi tham gia lễ hội Dream Yosacoy 2023 tại Nhật Bản

Hanoi Sennen Yosakoi Tức Mục 2022
Tin tức Tin tức HSY Yosakoi Việt Nam

Ra mắt teaser bài diễn năm 2022

Khám phá Yosakoi Yosakoi thế giới

Các đội Yosakoi nổi tiếng tại Nhật Bản 2021

HSY blog

Mong dịch bệnh đi mau, để HSY có thể sớm gặp mặt nhau thật đông đủ… (D-7)

HSY blog

HSY mang đến rất nhiều “lần đầu tiên” đối với em (D-5)

HSY blog

Đến được đây cùng HSY quả thực là một điều không tưởng (D-4)

HSY blog

Ảnh lễ hội đầu tiên với HSY (D-3)

HSY blog

Động tác này trở thành “thương hiệu” rõ rệt nhất của mình với vai trò là 1 HSY-er (D-1)

HSY blog

10 năm mình ở cạnh các Lạc là những kỉ niệm đẹp đẽ và yêu nhất! (D-0)

Recent Post
Hanoi Sennen Yosakoi trình diễn tại Lễ
Hanoi Sennen Yosakoi tham gia lễ hội
Lễ hội Kanagawa 2022 – Tức Mục
Stay In Touch
banner-02