• 17 January, 2024

HSY sẽ biểu diễn các tiết mục đặc trưng ngoài Yosakoi theo yêu cầu của quý đơn vị.

Tùy vào mức độ phù hợp giữa yêu cầu của hai bên, HSY sẽ trao đổi riêng và đưa ra phương án hợp tác phù hợp.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.